Vejledning til tandlæger

Tandlæger som skal lave større eller mindre operationer på patienter der tager blodfortyndende medicin, søger ind i mellem vores vejledning i forhold til at sætte patientens blodfortyndende medicin på pause før operationen. Vi henviser til følgende vejledninger:

Fokusartikel om Antitrombotisk behandling i tandlægepraksis, publiceret i Videnskab og Klinik nr. 10 i 2016

Vejledning i sikker håndtering af patienter i antitrombotisk behandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra Januar 2018

Hvis tandlægen ønsker yderligere vejledning i forhold til en konkret patient, er vedkommende velkommen til at henvende sig direkte til lægen.