Holdninger

Vi synes det er vigtigt at gøre sig sine holdninger klart og stå ved dem. Dels for at have noget at leve efter, men også for at andre kan vide hvor man står og hvad de kan forvente.