Sovemedicin og beroligende medicin

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER kan som hovedregel kun ordineres ved konsultation.

I de landsdækkende retningslinjer står:
”Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation,
således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”