Sovemedicin og beroligende medicin

Sundhedsstyrelsen anbefaler at disse medicintyper kun ordineres i forbindelse med en konsultation. Det vil jeg gerne prøve at forklare.

Det har været kendt siden 60’erne at indtagelse af benzodiazepiner medfører afhængighed. Cyclopyrroloner – også kaldet indslumringspiller – kom på markedet i 90erne og i første omgang troede man at disse ikke gjorde brugerne afhængige. Man fandt dog hurtig ud af at dette ikke passede og at cyclopyrroloner udover afhængigheden havde lignende alvorlige bivirkninger som benzodiazepiner. Derfor er det vigtig at begrænse forbruget af  både cyclopyrroloner og benzodiazepiner. Der er i dag mange mennesker som er afhængige af benzodiazepiner og/eller cyclopyrroloner.

For at gøre det klart: det drejer sig ikke om pillemisbrug, men om lægemiddelafhængighed!

Det drejer sig om følgende præparater:
Benzodiazepiner:
Alopam®, Alprazolam “Dansk Kenral”, Alprox®, Apozepam®, Apodorm®
Bromam®, Bromazepam ‘NM’
Diazepam “Dak”, Diazepam Desitin®, Dormicum®, Dumolid®,
Flunipam®, Flunitrazepam “NM”, Frisium®,
Halcion®, Hexalid®,
Klopoxid “Dak”,
Lendorm®, Lexotan®, Lorabenz®,
Midazolam “Dumex-Alpharma”, Mogadon®,
Nitrazepam “Dak”, Nitrazepam “SAD”,
Oxabenz®, Oxapax, Oxazepam “SAD”
Pacisyn, Pronoctan®,
Rilamir®, Risolid®, Rivotril®, Rohypnol®, Ronal®,
Serepax®, Stesolid®,
Tafil®, Tafil® Retard, Temesta®, Triazolam “NM”,
Valaxona®, Valium®

Cyclopyrroloner:
Heminevrin®
Eanox®
Imoclone®, Imovane®, Imozop®
Nimadorm®,
Sonata®,
Stilnoct®,
Zaleplon,
Zolpidem “Alpharma”, Zolpidem “Gea”, Zolpidem “UNP”
Zonoct,
Zopiclone “Alpharma”, Zopiklon “NM”

Mange har fået udskrevet medicinen i en krisesituation i deres liv, for eksempel pga skilsmisse, arbejdsløshed eller en pårørendes dødsfald. Disse oplevelser førte til at de ikke kunne sove eller var urolige og havde angsttilstande. Benzodiazepiner/ Cyclopyrroloner virker i starten beroligende og søvnfremkaldende. Et dagligt forbrug af medicinen i 2-4 uger kan dog føre til afhængighed. Man har endvidere fundet ud af at et længevarende forbrug ikke har den ønskede virkning i sig selv mere. Det betyder at pillerne ikke længere virker beroligende eller fremkalder søvn. Et pludselig stop med pillerne fører dog til abstinenser som kan vise sig som søvnbesvær og angst, altså præcist de symptomer som man har villet modvirke med tabletterne. Derfor er man tilbøjelig til at tro at det er pillerne som virker beroligende, men i virkeligheden modvirker de nu kun symptomerne på abstinenserne. Desuden er der adskillige alvorlige bivirkninger ved at indtage medicinen. Bivirkningerne bliver mere alvorlige når man er ældre, fordi det med alderen tager længere tid for kroppen at udskille et lægemiddel. Det svarer til at indtage et lægemiddel i en tiltagende kraftigere styrke.

Der findes følgende bivirkninger til benzodiazepiner/ cyclopyrroloner:

  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesbesvær
  • Døsighed
  • Osteklokkefornemmelse
  • Angst
  • Forandring af personlighed
  • Ingen energi
  • Faldetendens (brugere over 65 år, har dobbelt så stor risiko for at falde og brække hoften som ikke-brugere)

Bivirkningerne bliver ofte først bemærket i bakspejlet, når man er holdt op med at indtage medicinen. På baggrund af disse alvorlige bivirkninger har Sundhedstyrelsen i 2008 lavet nye vejledninger angående udskrivning af beroligende medicin og sovemedicin. Blandt andet må medicinen kun ordineres og recepten kun fornyes i forbindelse med en konsultation. Denne opstramning har til formål at nedbringe overforbruget af beroligende medicin og sovemedicin ved at ordination og receptfornyelser i konsultationen giver læge og patient lejlighed til at overveje og planlægge en tidsbgrænsning eller nedtrapning af medicinen. Ved at tale om det i en konsultation kan man også finde ud af hvad man ellers kan gøre for at modvirke søvnløshed eller urotilstande. Hvis man bruger nogle af de anførte præparater regelmæssigt er det vigtig at man ikke brat stopper med at indtage dem, da dette kan føre til almindelige og mere sjældne abstinenssymptomer i form af:

  • angst, uro og søvnløshed (almindelige)
  • muskelkramper, paranoide vrangforestillinger, hovedpine og svedeture (sjældne)

Derfor skal der altid aftales med lægen hvordan medicinen skal trappes ud. Der skal her bemærkes at Coffeinen i kaffe modvirker benzodiazepiner. Populært sagt, fjerner kaffen noget af det benzodiazepin, man har i kroppen, og man må tage en pille eller to ekstra for at opveje tabet. Når man nedtrapper, har man en lille smule for lidt benzodiazepin i kroppen til at være helt abstinensfri. Tager man i den situation en kop kaffe, vil man altså forværre abstinenserne.

Yderligere information findes under: