Patientinformation

Under patientinformation vil vi prøve at informere om forskellige undersøgelser, kontroller, behandlinger og medicintyper.